Tijdschrift

Het lidgeld van de Heemkring Ravensteyn bedraagt €15,00 per jaar en recht geeft op een jaarabonnement van het tijdschrift, korting op andere uitgaven van de kring, korting (in sommige gevallen zelfs gratis) op de toegang van activiteiten en inzagerecht van de documentatie van de kring.

Het erelidgeld van de kring bedraagt €20,00 per jaar en geeft recht op een jaarabonnement van het tijdschrift, korting op andere uitgaven van de kring, korting (in sommige gevallen zelfs gratis) op de toegang van activiteiten van de kring, inzagerecht van de documentatie van de kring en een speciale toegang tot de pdf- versies van de voorbije jaargangen van het tijdschrift (mits mededeling e-mailadres)

Bankrekening van de kring: BE92 0682 0724 0123

Adres: Heemkring Ravensteyn vzw, p/a Ravesteinstraat 25a, 3191 Hever