Genealogie

 • 1987 – Emile de Meester de Ravestein
 • 1999 – Naamdragende afstammelingen van Jacobus Verschueren “Bareel”
 • 1999 – Naamdragende afstammelingen van Franciscus Deleebeeck
 • 2000 – Naamdragende afstammelingen van Marcellinus De Weser
 • 2000 – Naamdragende afstammelingen van Joannes Waents
 • 2001 – Naamdragende afstammelingen van Gulielmus Wouters en Catharina De Greve
 • 2001 – Naamdragende afstammelingen van Gillis Vloebergh en Maria Docx
 • 2002 – Eeuwelingen uit Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken en hun voorouders
 • 2003 – Naamdragende afstammelingen van Troij Van der Borght
 • 2004 – Onze burgervaders (1830-1980)
 • 2005 – De afstammelingen van Jan G(h)ee(r)ts
 • 2010 – De afstammelingen van Christoffel Verheyen, een visser op de Dijle
 • 2011 – De naamdragende afstammelingen van Remigius alias Rombout Servaes
 • 2012 – 500 jaar familie Servranckx
 • 2013 – De familie Vanderleyden, afstammelingen van de meier van Boortmeerbeek
 • 2014 – Samen 1000 jaar en meer… Eeuwelingen uit onze gemeente
 • 2017 – 250 jaar familie Baudet
 • 2018 – Vondelingen in onze gemeente
 • 2020 – De familie D’Hoogh