Geschiedenis

Heemkring Ravensteyn zag onder impuls van Robert A.G. Korten het levenslicht op 22 juni 1986. De kring werd genoemd naar het kasteel Ravestein dat samen met de inwoners ervan in het verleden – en ook nu nog – van enorm belang was voor de deelgemeente Hever.

Al vlug werd een vzw gesticht om de doelstellingen van de kring waar te maken. De kring stelde zich tot doel alle wetenswaardigheden over het verleden van de drie kernen Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken te verzamelen en kenbaar te maken aan alle geïnteresseerden.

Begin 1987 werd dan ook besloten tot de uitgifte van een tijdschrift als bindmiddel tussen de leden van de kring. Elk kwartaal verschijnt er een nummer met daarin diverse artikels over het wel en wee van de dorpen van ons werkgebied.

Daarnaast worden er geleide wandelingen, bezoeken en tentoonstellingen georganiseerd waardoor onze werking voor het grote publiek kenbaar wordt gemaakt. Een mijlpaal hierin was de viering van het 15-jarig bestaan van de kring in 2002 met een grote tentoonstelling rond de geschiedenis van het Ravensteindomein.

De kring probeert interessante plekjes van de fusiegemeente Boortmeerbeek onder de aandacht te brengen door o.a. de organisatie van erfgoedwandelingen en de uitgifte van historisch gecommentarieerde gidsen.

Met de komst van het digitale tijdperk werkt de kring aan de samenstelling van een digitaal archief en verzamelt hiervoor alle mogelijke documenten, foto’s, films, bidprentjes, overlijdensberichten en andere archivalia  om ze digitaal voor de komende generaties te bewaren. Door middel van de uitgifte van oorspronkelijke bronnen uit het Ancien Regime proberen we gedeeltelijk het gemis aan de oorspronkelijke parochieregisters van Boortmeerbeek, verloren gegaan tijdens WO I, op te vangen.

Om een nog groter publiek te bereiken werd in november 2006 gestart met een weblog. Een volgende en logische stap is de lancering van een website, waarmee we het publiek en de leden van de kring in het bijzonder nog beter van dienst kunnen zijn.

Jan Peeters, voorzitter